Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hans-Tore Larsen
Hans-Tore Larsen

Leder

Avbildet: Ragnhild Fjellstad Henriksen
Ragnhild Fjellstad Henriksen

Nestleder

Avbildet: Kristin Elisabeth Bakkehaug Isaksen
Kristin Elisabeth Bakkehaug Isaksen

Medlem

Avbildet: Siri Kristine Pedersen
Siri Kristine Pedersen

Medlem

Avbildet: Turid Solbakken
Turid Solbakken

Medlem

Avbildet: Brit Torill Risdal
Brit Torill Risdal

Regnskapsansvarlig


Avbildet: May-Linn Lønningen
May-Linn Lønningen

1. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Marthinsen
Elisabeth Marthinsen

2. varamedlem

Avbildet: Ellinor Pauline Strøm
Ellinor Pauline Strøm

3. varamedlem


Avbildet: Siri Kristine Pedersen
Siri Kristine Pedersen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Brit Torill Risdal
Brit Torill Risdal

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Hans-Tore Larsen
Hans-Tore Larsen

HTV KS kommune