Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hans-Tore Larsen
Hans-Tore Larsen

Leder

Avbildet: Ragnhild Fjellstad Henriksen
Ragnhild Fjellstad Henriksen

Nestleder

Avbildet: Kristin Elisabeth Bakkehaug Isaksen
Kristin Elisabeth Bakkehaug Isaksen

Medlem

Avbildet: May-Linn Lønningen
May-Linn Lønningen

Medlem

Avbildet: Brit Torill Risdal
Brit Torill Risdal

Medlem

Avbildet: Turid Solbakken
Turid Solbakken

Medlem

Avbildet: Brit Torill Risdal
Brit Torill Risdal

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Elisabeth Marthinsen
Elisabeth Marthinsen

1. varamedlem

Avbildet: Odin Svisdal
Odin Svisdal

2. varamedlem

Avbildet: Hilde Annie Johannessen
Hilde Annie Johannessen

3. varamedlem

Avbildet: Brit Torill Risdal
Brit Torill Risdal

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Brit Torill Risdal
Brit Torill Risdal

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Hans-Tore Larsen
Hans-Tore Larsen

HTV KS kommune