Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kristine Strandborg Wulfsberg
Kristine Strandborg Wulfsberg

Leder

Avbildet: Eva Marie Pettersen
Eva Marie Pettersen

Nestleder

Avbildet: Magnus Westberg
Magnus Westberg

Medlem

Avbildet: Ståle Anderssen
Ståle Anderssen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Berit Nymo
Berit Nymo

1. varamedlem

Avbildet: Brita Åse Esaiassen
Brita Åse Esaiassen

2. varamedlem

Avbildet: Rolf-Inge Røang
Rolf-Inge Røang

3. varamedlem

Avbildet: Renathe Wilhelmsen
Renathe Wilhelmsen

4. varamedlem

Avbildet: Marianne Solbø
Marianne Solbø

5. varamedlem


Avbildet: Miriam Børmark
Miriam Børmark

Kontaktperson BHG

Avbildet: Hanne Hove
Hanne Hove

Kontaktperson GSK

Avbildet: Hans Roald Hansen
Hans Roald Hansen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Alexandra Hansen Uteng
Alexandra Hansen Uteng

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Ulf Emil Fredriksen
Ulf Emil Fredriksen

Leder av lederråd


Avbildet: Ståle Anderssen
Ståle Anderssen

HTV KS kommune

Avbildet: Hanne Hove
Hanne Hove

HTV KS kommune

Avbildet: Kristine Strandborg Wulfsberg
Kristine Strandborg Wulfsberg

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten