Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kristine Strandborg Wulfsberg
Kristine Strandborg Wulfsberg

Leder

Avbildet: Eva Marie Pettersen
Eva Marie Pettersen

Nestleder

Avbildet: Ståle Anderssen
Ståle Anderssen

Medlem

Avbildet: Magnus Westberg
Magnus Westberg

Medlem

Avbildet: Ståle Anderssen
Ståle Anderssen

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Berit Nymo
Berit Nymo

1. varamedlem

Avbildet: Brita Åse Esaiassen
Brita Åse Esaiassen

2. varamedlem

Avbildet: Hilde Hofsøy Strømme
Hilde Hofsøy Strømme

3. varamedlem

Avbildet: Marita Jakobsen
Marita Jakobsen

4. varamedlem

Avbildet: Marianne Solbø
Marianne Solbø

5. varamedlem

Avbildet: Miriam Børmark
Miriam Børmark

Kontaktperson BHG

Avbildet: Hanne Hove
Hanne Hove

Kontaktperson GSK

Avbildet: Hans Roald Hansen
Hans Roald Hansen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Magne Arne Reigstad
Magne Arne Reigstad

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Ulf Emil Fredriksen
Ulf Emil Fredriksen

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Miriam Børmark
Miriam Børmark

HTV KS kommune

Avbildet: Hanne Hove
Hanne Hove

HTV KS kommune

Avbildet: Kristine Strandborg Wulfsberg
Kristine Strandborg Wulfsberg

HTV KS kommune