Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Trude Alvestad
Trude Alvestad

Leder

Avbildet: Torfinn Utheim
Torfinn Utheim

1. nestleder

Avbildet: Ståle Bakkemo
Ståle Bakkemo

Medlem

Avbildet: Susann Sætrum Helberg
Susann Sætrum Helberg

Medlem

Avbildet: Annie Beate Teigland
Annie Beate Teigland

Medlem


Avbildet: Vanja Renee Antonsen
Vanja Renee Antonsen

1. varamedlem

Avbildet: Eigil Andreas Rindstad
Eigil Andreas Rindstad

2. varamedlem

Avbildet: Kristin Rindstad
Kristin Rindstad

2. varamedlem


Avbildet: Ståle Bakkemo
Ståle Bakkemo

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Torfinn Utheim
Torfinn Utheim

HTV KS kommune