Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Trude Alvestad
Trude Alvestad

Leder

Avbildet: Eigil Andreas Rindstad
Eigil Andreas Rindstad

1. nestleder

Avbildet: Elena Khenriksen
Elena Khenriksen

Medlem

Avbildet: Annie Beate Teigland
Annie Beate Teigland

Medlem

Avbildet: Vanja Renee Antonsen
Vanja Renee Antonsen

1. varamedlem

Avbildet: Kristin Rindstad
Kristin Rindstad

2. varamedlem

Avbildet: Ståle Jan Mikalsen Bakkemo
Ståle Jan Mikalsen Bakkemo

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Kristin Rindstad
Kristin Rindstad

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Eigil Andreas Rindstad
Eigil Andreas Rindstad

HTV KS kommune