Tildeling av stipend/kursmidler for 2020

Publisert: 10.03.2020

Retningslinjer og søknadsskjema for tildeling av stipend/kursmidler.

Vi i styret i UDF Salangen merker et økt ønske om pengestøtte fra lokallaget til kurs og utdanning. Det er da viktig at alle medlemmer føler seg likt behandlet. Vi har derfor laget retningslinjer for tildeling av penger. Retningslinjene er laget i tråd med sentrale føringer fra UDF. 

De som ønsker å søke om stipend, kan laste ned og sende inn søknadsskjema digitalt til: post@salangen.utdanningsforbundet.no. Retningslinjer og søknadsskjema er i et og samme dokument.

Trude A.
lokallagsleder