Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Louise Kårikstad
Louise Kårikstad

Leder

Avbildet: Michelle Tubez
Michelle Tubez

Nestleder

Avbildet: Marit Bjørkli
Marit Bjørkli

Medlem

Avbildet: Lisbeth Klemetsen
Lisbeth Klemetsen

Medlem

Avbildet: Rita Rasmussen
Rita Rasmussen

Medlem

Avbildet: Marit Lisbeth Stranden
Marit Lisbeth Stranden

Medlem

Avbildet: Marianne Løyningsøen Bakervik
Marianne Løyningsøen Bakervik

1. varamedlem

Avbildet: Irene Fiskergård
Irene Fiskergård

2. varamedlem

Avbildet: Marit Bjørkli
Marit Bjørkli

HTV KS kommune

Avbildet: Michelle Tubez
Michelle Tubez

HTV KS kommune