Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ola Dyrstad
Ola Dyrstad

Leder

Avbildet: Magne Anthun
Magne Anthun

Nestleder

Avbildet: Linda Bakke
Linda Bakke

Medlem

Avbildet: Gunn Katrine Hansen
Gunn Katrine Hansen

Medlem

Avbildet: Linda Mari Larsen
Linda Mari Larsen

Medlem

Avbildet: Merete Rasmussen
Merete Rasmussen

Medlem


Avbildet: Åse Gausdal
Åse Gausdal

1. varamedlem

Avbildet: Silje Olaussen
Silje Olaussen

2. varamedlem

Avbildet: Judith Wiik
Judith Wiik

3. varamedlem


Avbildet: Renate Susanne Karlsen
Renate Susanne Karlsen

Kontaktperson BHG


Avbildet: Ola Dyrstad
Ola Dyrstad

HTV KS kommune