Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ola Helge Dyrstad
Ola Helge Dyrstad

Leder

Avbildet: Magne Anthun
Magne Anthun

Nestleder

Avbildet: Gunn Katrine Jeremiassen Hansen
Gunn Katrine Jeremiassen Hansen

Medlem

Avbildet: Linda Mari Larsen
Linda Mari Larsen

Medlem

Avbildet: Marja-Lena Koivuranta Nilsen
Marja-Lena Koivuranta Nilsen

Medlem

Avbildet: Åse Gausdal
Åse Gausdal

1. varamedlem

Avbildet: Silje Olaussen
Silje Olaussen

2. varamedlem

Avbildet: Judith Wiik
Judith Wiik

3. varamedlem

Avbildet: Renate Susanne Karlsen
Renate Susanne Karlsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Ola Helge Dyrstad
Ola Helge Dyrstad

HTV KS kommune