Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ola Dyrstad

Ola Dyrstad

Leder

Avbildet: Linda Bakke

Linda Bakke

Medlem

Avbildet: Merete Rasmussen

Merete Rasmussen

Medlem


Avbildet: Silje Olaussen

Silje Olaussen

2. varamedlem


Avbildet: Renate Susanne Karlsen

Renate Susanne Karlsen

Kontaktperson BHG


Avbildet: Ola Dyrstad

Ola Dyrstad

HTV KS kommune