Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jan Ole Mikalsen
Jan Ole Mikalsen

Leder

Avbildet: Andreas Børvik
Andreas Børvik

Nestleder

Avbildet: Sylvi Jakobsen
Sylvi Jakobsen

Medlem

Avbildet: Sissel Johnsen
Sissel Johnsen

Medlem

Avbildet: Else Marie Lundal
Else Marie Lundal

Medlem

Avbildet: Sigurd Lyngroth
Sigurd Lyngroth

Medlem

Avbildet: Alicja Thomassen
Alicja Thomassen

Medlem

Avbildet: Helene Jenssen Walsø-Kanstad
Helene Jenssen Walsø-Kanstad

Medlem


Avbildet: Ulf Bråthen
Ulf Bråthen

1. varamedlem

Avbildet: Beathe Lundal Karlsen
Beathe Lundal Karlsen

2. varamedlem

Avbildet: Hege Riise
Hege Riise

3. varamedlem


Avbildet: Sylvi Jakobsen
Sylvi Jakobsen

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten