Årsmøte i Utdanningsforbundet Nordkapp

Årsmøtet ble avholdt på Corner 18.03.19

Det var godt oppmøte med ca 40 medlemmer tilstedet under møtet og noen færre som spiste sammen etterpå.

Sissel Breie Henriksen innledet før årsmøtet ble satt. Hun snakket litt om fylkesårsmøtet, profesjonsetiskråd, tariff 2019, og arbeidstid i skole og barnehage. Samt Fylkessammenslåings prosessen i forbundet.

Årsmøtet hadde mange valg i år:

Det sittet totalt 9 stykker i lokallagsstyret, i tillegg til leder var fire styremedlemmer på valg.

Hege Riise ble valgt som leder, Merete F. Mikalsen, Hege Nordang, Sigurd Gjesvik Lyngroth og Helene J Walsø-Kanstad ble valgt som styremedlemmer. Alle for to år.  Espen Mikalsen, Andreas Børvik, Sissel Johnsen og Inger M Helgesen var ikke på valg. Det nye styret tiltrer sine verv 1.8.19.

Forslag på 13 representanter og fem vara til verv i fylkesstyret ble foreslått, og fem delegater og prioriterte vara til fylkesårsmøtene 2020 og 2019 ble valgt. De fem delegatene er Hege Nordang, Kristin H. Martinsen, Espen Mikalsen, Andreas Børvik og Hege Riise.

7.-9. mai vil Utdanningsforbundet avholde fylkesårsmøte her i Honningsvåg. Antakelig det siste fylkesårsmøtet som eget fylke. Utdanningsforbundet i Nordkapp har fem delegater på fylkesårsmøtet.

 

Publisert: Publisert: 25.03.2019