Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Laila Strandbakke Smuk
Laila Strandbakke Smuk

Leder

Avbildet: Ragnhild Irene Engkvist-Nilsen
Ragnhild Irene Engkvist-Nilsen

Nestleder

Avbildet: Kristian Bergstø
Kristian Bergstø

Medlem

Avbildet: Øyvind Munkebye
Øyvind Munkebye

Medlem

Avbildet: Matti Dikkanen
Matti Dikkanen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Marit Kjerstad
Marit Kjerstad

1. varamedlem

Avbildet: Martin Munkebye
Martin Munkebye

2. varamedlem


Avbildet: Ragnhild Irene Engkvist-Nilsen
Ragnhild Irene Engkvist-Nilsen

Kontaktperson BHG


Avbildet: Laila Strandbakke Smuk
Laila Strandbakke Smuk

HTV KS kommune