Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ilone Kristiansen
Ilone Kristiansen

Leder

Avbildet: Tina Giæver
Tina Giæver

Nestleder

Avbildet: Hilde Olsen Mathisen
Hilde Olsen Mathisen

Medlem

Avbildet: Klaudia Mátis
Klaudia Mátis

Medlem

Avbildet: Siri Myge
Siri Myge

Medlem

Avbildet: Ilone Kristiansen
Ilone Kristiansen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Tina Giæver
Tina Giæver

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Linn Hoøy
Linn Hoøy

HTV KS kommune