Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ilone Kristiansen
Ilone Kristiansen

Leder

Avbildet: Tina Giæver
Tina Giæver

Nestleder

Avbildet: Hilde Olsen Mathisen
Hilde Olsen Mathisen

Medlem

Avbildet: Klaudia Matis
Klaudia Matis

Medlem

Avbildet: Siiri Myge
Siiri Myge

Medlem


Avbildet: Siiri Myge
Siiri Myge

Kontaktperson BHG

Avbildet: Ilone Kristiansen
Ilone Kristiansen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Anne Therese Hognestad Seppola
Anne Therese Hognestad Seppola

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Linn Hoøy
Linn Hoøy

HTV KS kommune