Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lene Alsop
Lene Alsop

Leder

Avbildet: Leif Christian Tangstad
Leif Christian Tangstad

Nestleder

Avbildet: Marte Karlsen
Marte Karlsen

Medlem

Avbildet: Leena-Mari Iversen Salin
Leena-Mari Iversen Salin

2. varamedlem

Avbildet: Kenneth Angell
Kenneth Angell

4. varamedlem

Avbildet: Gun-Britt Mickelsen
Gun-Britt Mickelsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Kari Myrbakken
Kari Myrbakken

Kontaktperson VGO

Avbildet: Marte Karlsen
Marte Karlsen

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Leif Christian Tangstad
Leif Christian Tangstad

HTV KS kommune