Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Trude Dankertsdotter Bostad
Trude Dankertsdotter Bostad

Leder

Avbildet: Agnes Johansen
Agnes Johansen

Nestleder

Avbildet: Angela Eriksen
Angela Eriksen

Medlem

Avbildet: Irene Morso Grønvoll
Irene Morso Grønvoll

Medlem

Avbildet: Marthe Gamlemoen Johansen
Marthe Gamlemoen Johansen

Medlem

Avbildet: Kyrre Sigbjørn Lien
Kyrre Sigbjørn Lien

Medlem

Avbildet: Wigdis Willysdatter With
Wigdis Willysdatter With

Medlem

Avbildet: Angela Eriksen
Angela Eriksen

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Trude Dankertsdotter Bostad
Trude Dankertsdotter Bostad

HTV KS kommune