Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Trude Dankertsdotter Bostad
Trude Dankertsdotter Bostad

Leder

Avbildet: Agnes Johansen
Agnes Johansen

Nestleder

Avbildet: Angela Eriksen
Angela Eriksen

Medlem

Avbildet: Marthe Gamlemoen Johansen
Marthe Gamlemoen Johansen

Medlem

Avbildet: Kyrre Sigbjørn Lien
Kyrre Sigbjørn Lien

Medlem

Avbildet: Jessica Lund
Jessica Lund

Medlem


Avbildet: Hildegunn Grønvoll
Hildegunn Grønvoll

1. varamedlem

Avbildet: Line Pernille Eidet
Line Pernille Eidet

2. varamedlem

Avbildet: Kari-Anne Larsen
Kari-Anne Larsen

3. varamedlem


Avbildet: Trude Dankertsdotter Bostad
Trude Dankertsdotter Bostad

HTV KS kommune

Avbildet: Agnes Johansen
Agnes Johansen

HTV KS kommune