Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrid Dahl
Ingrid Dahl

Leder

Avbildet: Maria Sotkajærvi
Maria Sotkajærvi

1. nestleder

Avbildet: Reidar Bjerkeli
Reidar Bjerkeli

Medlem

Avbildet: Mona Annie Haugen
Mona Annie Haugen

Medlem

Avbildet: Natasa Lipovac
Natasa Lipovac

Medlem

Avbildet: Vibeke Berg
Vibeke Berg

1. varamedlem

Avbildet: Liv Beathe Karlsen
Liv Beathe Karlsen

3. varamedlem

Avbildet: Astrid Synnøve Johansen
Astrid Synnøve Johansen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Åse Rydheim
Åse Rydheim

HTV KS kommune