Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrid Dahl
Ingrid Dahl

Leder

Avbildet: Maria Sotkajærvi
Maria Sotkajærvi

Nestleder

Avbildet: Mona Annie Haugen
Mona Annie Haugen

Medlem

Avbildet: Natasa Lipovac
Natasa Lipovac

Medlem

Avbildet: Line Olsen
Line Olsen

Medlem


Avbildet: Siw Jensen
Siw Jensen

1. varamedlem

Avbildet: Roald Osen Rye
Roald Osen Rye

2. varamedlem

Avbildet: Vibeke Berg
Vibeke Berg

3. varamedlem


Avbildet: Astrid Synnøve Johansen
Astrid Synnøve Johansen

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Åse Rydheim
Åse Rydheim

HTV KS kommune