Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tone Løvberg
Tone Løvberg

Leder

Avbildet: Guro Holvik Evjen
Guro Holvik Evjen

Nestleder

Avbildet: Lisa Dymbe Djønne
Lisa Dymbe Djønne

Medlem

Avbildet: Gry Elise Barlund
Gry Elise Barlund

1. varamedlem

Avbildet: Siri Hanseid Bendiksen
Siri Hanseid Bendiksen

2. varamedlem

Avbildet: Emilie Fjeldbo
Emilie Fjeldbo

3. varamedlem

Avbildet: Camilla Rød Ellingsen
Camilla Rød Ellingsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Hege Cecilie Moen Leithe
Hege Cecilie Moen Leithe

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Tone Løvberg
Tone Løvberg

HTV KS kommune