Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tone Løvberg
Tone Løvberg

Leder

Avbildet: Lisa Djønne
Lisa Djønne

Nestleder

Avbildet: Siri Hanseid Bendiksen
Siri Hanseid Bendiksen

Medlem

Avbildet: Trine Berntsen
Trine Berntsen

Medlem

Avbildet: Hege Cecilie Moen Leithe
Hege Cecilie Moen Leithe

Medlem


Avbildet: Gry Elise Barlund
Gry Elise Barlund

1. varamedlem

Avbildet: Jo Tore Berg
Jo Tore Berg

2. varamedlem

Avbildet: Guro Holvik Evjen
Guro Holvik Evjen

2. varamedlem


Avbildet: Camilla Rød Ellingsen
Camilla Rød Ellingsen

Kontaktperson BHG


Avbildet: Tone Løvberg
Tone Løvberg

HTV KS kommune