Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Britt Helen Bjørnstad
Britt Helen Bjørnstad

Leder

Avbildet: Kenneth Nygård
Kenneth Nygård

Nestleder

Avbildet: Ernst Victor Berg Nilsen
Ernst Victor Berg Nilsen

Medlem

Avbildet: Wenche Britt Esperås
Wenche Britt Esperås

1. varamedlem

Avbildet: Camilla Bech
Camilla Bech

2. varamedlem

Avbildet: Leif Pedersen
Leif Pedersen

HTV KS kommune