Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Terje Pedersen
Terje Pedersen

Leder

Avbildet: Nanna Agnete Thomassen
Nanna Agnete Thomassen

Nestleder

Avbildet: Kristine Bjerkmo
Kristine Bjerkmo

Medlem

Avbildet: Anette Dalbakk
Anette Dalbakk

Medlem

Avbildet: Gørild Nann Fjeldstad
Gørild Nann Fjeldstad

Medlem

Avbildet: Iselin Kristin Nyrud Johansen
Iselin Kristin Nyrud Johansen

Medlem

Avbildet: Arla Ritva Vilhelmsson
Arla Ritva Vilhelmsson

Medlem


Avbildet: Hans-Erik Børve
Hans-Erik Børve

1. varamedlem

Avbildet: Hogne Dahlberg
Hogne Dahlberg

2. varamedlem

Avbildet: Anita Helén Løvhaug
Anita Helén Løvhaug

3. varamedlem


Avbildet: Anette Dalbakk
Anette Dalbakk

Kontaktperson BHG

Avbildet: Arla Ritva Vilhelmsson
Arla Ritva Vilhelmsson

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Nanna Agnete Thomassen
Nanna Agnete Thomassen

HTV KS kommune