Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jill Karlsen
Jill Karlsen

Leder

Avbildet: Mariann Larsen
Mariann Larsen

1. nestleder

Avbildet: Inger Johanne Berg
Inger Johanne Berg

Medlem

Avbildet: Nils-Jørgen Pedersen
Nils-Jørgen Pedersen

Medlem

Avbildet: Anette K Blomstereng
Anette K Blomstereng

2. varamedlem

Avbildet: Bente Karlsen
Bente Karlsen

2. varamedlem

Avbildet: Anette K Blomstereng
Anette K Blomstereng

HTV KS kommune

Avbildet: Ole Johannes Engebretsen
Ole Johannes Engebretsen

HTV KS kommune