Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Eva Marie Storø
Eva Marie Storø

Leder

Avbildet: Erlend Welde
Erlend Welde

Nestleder

Avbildet: Mailis Grung
Mailis Grung

Medlem

Avbildet: Jon Kennet Myrland
Jon Kennet Myrland

Medlem

Avbildet: Lisbet Tollefsen
Lisbet Tollefsen

Medlem

Avbildet: Linda Wikeland
Linda Wikeland

1. varamedlem

Avbildet: Lars Erik Ryen
Lars Erik Ryen

2. varamedlem

Avbildet: Irene Bastiansen
Irene Bastiansen

3. varamedlem

Avbildet: Brit Digre
Brit Digre

Kontaktperson VGO

Avbildet: Eva Marie Storø
Eva Marie Storø

HTV KS kommune