Utdanningsforbundet Kvæfjord legger opp til en aktiv høst for medlemmene.

Publisert: 09.06.2022

Utdanningsforbundet Kvæfjord er godt i gang med å planlegge aktiviteten i lokallaget høsten 2022. Allerede i løpet av juni vil Utdanningsforbundet være i konflikt med KS. Noe av aktiviteten vil preges av det.

Styret har begynt å sy sammen høstprogrammet, og vi har allerede datoer vi ønsker at du noterer og setter av til våre arrangementer.

  • 7. september 2022: Medlemsmøte med søkelys på tariff 2022. Du vil få informasjon om situasjonen slik den er akkurat da, og du vil kunne stille spørsmål og ytre meninger du måtte sitte med. Du kan regne med at vi serverer litt mat, siden møtene våre legges i kant av arbeidsdagen, altså like etter kl. 16.00. Det er også et mål å diskutere hva vi i Kvæfjord kan bidra med inn i konflikten.
  • Uke 34 (dagtid): Møte for pensjonistene i Utdanningsforbundet Kvæfjord. Dag er ikke satt enda, men vil komme etter hvert. Dette er et møte vi håpet å få til nå i vår, men ikke greid. Derfor legger vi det til tidlig høst. Vi ser for oss en enkel servering, kanskje en filmfremvisning med Leif Skoglund og litt informasjon om hva som skjer rundt pensjonistarbeidet i Utdanningsforbundet. Kanskje får vi også en liten debatt rundt ideer til arrangementer i eget lokallag?
  • Uke 35: Møte med lederne i Utdanningsforbundet Kvæfjord. Også dette er et møte vi har forsøkt å få på plass dette året, men ikke fått til. Dermed forsøker vi igjen tidlig høst.
  • 1. november 2022. Høsttreff. Dette blir i år såpass tidlig at vi er litt usikre på om vi kan kalle det mørketidstreff. Målet er at alle medlemmene våre skal bli kjent med hverandre, på tvers av arbeidssteder og arbeidsoppgaver. Det blir i år, som tidligere, et lavterskeltilbud med god mat og løse diskusjoner. Dette er tenkt som en trygg arena for å knytte bånd mellom lokallagsstyret, tillitsvalgte og alle typer medlemmer.

Andre medlemsmøter. Vi ser for oss at vi setter opp andre medlemsmøter etter behov. Slike behov er lov å melde opp til lokallaget eller din plasstillitsvalgt. Vi vil få behov for et ekstraordinært årsmøte, slik at vi får på plass en valgkomite som skal sette sammen nytt styre fra høsten 2023 (årsmøte våren 2023). Her kan det kanskje også passe å idemyldre litt når det gjelder å foreslå saker til fylkesårsmøtet våren 2023?

 

Det kan også være at det blir behov for informasjonsmøte idet konflikten med KS ender, for å få en gjennomgang av hva vi får til og ikke får til med streiken. Dette er naturlig nok vanskelig å tidfeste før streik er iverksatt.