Nytt styre i Utdanningsforbundet Kvæfjord.

Torsdag 26. august 2021 hadde styret i Utdanningsforbundet Kvæfjord sitt første styremøte. På møtet ble det blant annet lagt planer for høstens aktiviteter.

I pandemitider har det vist seg vanskelig å få til alle møtepunkter for medlemmene som man skulle ønsket seg. Men planene for en høst med litt innslag av fysiske møtepunkter legges det likevel opp til. 

Det legges opp til tradisjonelt mørketidstreff i november, og kanskje får vi til et  medlemsmøte mot slutten av september.

Styret ønsker også å få til møtepunkter for grupper av medlemmer som ikke har naturlig klubbtilhørighet på en arbeidsplass, som ledermedlemmer og pensjonistene.

Høsten vil bli preget av lokale lønnsforhandlinger, skolering av tillitsvalgte og stortingsvalget. Et viktig tema styret ønsker å arbeide videre med, er spørsmålet om hvordan vi kan rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i skoler og barnehager i kommunen vår. 

Styret i Utdanningsforbundet Kvæfjord ble valgt på digitalt årsmøte 19. mai 2021, og har følgende sammensetning:

Leder/HTV: Eva Marie Storø, Vik oppvekstsenter

Nestleder: Erlend Welde, Borkenes skole

Styremedlemmer:

Mailis Grung, Flesnes oppvekstsenter

Jon Kenneth Myrland, Husby barnehage

Brit Digre, Rå videregående skole

Lisbet Tollefsen, Rå videregående skole

Varamedlemmer er

1. Linda Wikeland, Borkenes skole

2. Lars Erik Ryen, Borkenes skole

3. Irene Bastiansen, Vik oppvekstsenter

 

Publisert: 30.08.2021