Nye arbeidsplasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet Kvæfjord

Tirsdag 14. september var våre nye arbeidsplasstillitsvalgte samlet til tillitsvalgtopplæring i Harstad.

Lokallagene i Harstad og Kvæfjord samkjørte den første tillitsvalgtopplæringa, med åtte deltakere. 

På kurset fikk man innføring i hovedavtale, hovedtariffavtale og hvordan drive klubbarbeid. Det nærmeste året vil det følges opp med flere moduler av tillitsvalgtopplæringa.

Publisert: 15.09.2021