Lokale forhandlinger i gang

For 2021 er det avsatt midler til lokale forhandlinger i kapittel 4, mens kapittel 3 forhandles lokalt hvert år. For kapittel 4 er onsdag 13. oktober og torsdag 14. oktober avsatt til forhandlinger. Blir det behov for det, brukes også fredag 15. oktober. Kapittel 3 forhandles torsdag 21. oktober.

Utdanningsforbundet Kvæfjord har, på vegne av våre medlemmer, levert omfattende krav for begge forhandlingskapitlene. Dette omfatter lærere og ledere i skoler, barnehager og SFO, samt administrasjon og fritidssektoren. Vi forhandler også for tre andre UNIO-forbund med få medlemmer, og har derfor også levert krav på vegne av disse.

Kapittel 4 er pottforhandlinger, hvilket betyr at det er avsatt en sum, kr 1 706 184,- som skal fordeles på arbeidstakerne i kommunen. Det betyr at vi har måttet prioritere hvilke kriterier som har vært viktige for oss. Det er benyttet samme prioriteringer for både kapittel 4 og 3. Prioriteringene våre er:

  • Kompetanse
  • Rekruttere og beholde
  • Kompleksitet

Forhandlingsutvalget i Utdanningsforbundt Kvæfjord består av Jon Kennet Myrland, Erlend Welde, Linda Wikeland, Mailis Grung og Eva Marie Storø, der de tre førstenevnte forhandler kapittel 4 og sistenevnte forhandler kapittel 3.

 

Publisert: 13.10.2021