Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ina Marie Kildedam Maurstad
Ina Marie Kildedam Maurstad

Leder

Avbildet: Kare Solbakken
Kare Solbakken

Nestleder

Avbildet: Tove Didriksen
Tove Didriksen

Medlem

Avbildet: Ann Silje Guttorm
Ann Silje Guttorm

Medlem

Avbildet: Leikny Balto Haugli
Leikny Balto Haugli

Medlem

Avbildet: Berit Dagny Johnsen
Berit Dagny Johnsen

Medlem

Avbildet: Kare Solbakken
Kare Solbakken

Medlem

Avbildet: Karen Marie Anti Strømeng
Karen Marie Anti Strømeng

Medlem


Avbildet: Karen Marie Anti Strømeng
Karen Marie Anti Strømeng

1. varamedlem

Avbildet: Inger Lisbeth Persen
Inger Lisbeth Persen

2. varamedlem

Avbildet: Karen Marie Triumf Grønmo
Karen Marie Triumf Grønmo

3. varamedlem


Avbildet: Ann Silje Guttorm
Ann Silje Guttorm

Kontaktperson BHG

Avbildet: Berit Dagny Johnsen
Berit Dagny Johnsen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Leikny Balto Haugli
Leikny Balto Haugli

Kontaktperson VGO

Avbildet: Tove Didriksen
Tove Didriksen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Karen Marie Anti Strømeng
Karen Marie Anti Strømeng

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Inga Camilla Linnea Utsi Hætta
Inga Camilla Linnea Utsi Hætta

HTV KS kommune

Avbildet: Emily Siopan Alisin
Emily Siopan Alisin

HTV, De Samiske Videregående Skoler