Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Erik Jimmy Ragnar Grundin Utsi
Erik Jimmy Ragnar Grundin Utsi

Leder

Avbildet: Kare Solbakken
Kare Solbakken

Nestleder

Avbildet: Tove Elisabeth Didriksen
Tove Elisabeth Didriksen

Medlem

Avbildet: Ann Silje Guttorm
Ann Silje Guttorm

Medlem

Avbildet: Leikny Balto Haugli
Leikny Balto Haugli

Medlem

Avbildet: Kare Solbakken
Kare Solbakken

Medlem

Avbildet: Inger Lisbeth Persen
Inger Lisbeth Persen

2. varamedlem

Avbildet: Mette Julianne Eira
Mette Julianne Eira

3. varamedlem

Avbildet: Ann Silje Guttorm
Ann Silje Guttorm

Kontaktperson BHG

Avbildet: Leikny Balto Haugli
Leikny Balto Haugli

Kontaktperson VGO

Avbildet: Inga Camilla Linnea Utsi Hætta
Inga Camilla Linnea Utsi Hætta

HTV KS kommune

Avbildet: Emily Siopan Alisin
Emily Siopan Alisin

HTV, De Samiske Videregående Skoler