Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Rolf Kristian Konst Roll
Rolf Kristian Konst Roll

Leder

Avbildet: Yngve Lange
Yngve Lange

Nestleder

Avbildet: Sølvi Arvesen
Sølvi Arvesen

Medlem

Avbildet: Sandra Bertinussen
Sandra Bertinussen

Medlem

Avbildet: Lene Sofie Brustind
Lene Sofie Brustind

Medlem

Avbildet: Ella Irons
Ella Irons

Medlem


Avbildet: Heidi Dehlin Holte
Heidi Dehlin Holte

1. varamedlem

Avbildet: Hilde Mo
Hilde Mo

2. varamedlem


Avbildet: Yngve Lange
Yngve Lange

Kontaktperson pensjonistene