Protokoll styremøte 21.jan21 + budsjett og retningslinjer 2021