Protokoll fra styremøte den 24.nov 2020 på Engenes kro

Vedlagt finner du protokollen for styremøte den 24.nov 2020. Her kan du gå inn å lese hva som ble vedtatt på styremøtet.

Publisert: 02.12.2020