Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ellen Irene Henriksen
Ellen Irene Henriksen

Leder

Avbildet: Sissel Irene Solem Kristoffersen
Sissel Irene Solem Kristoffersen

Nestleder

Avbildet: Gørill Sylvi Hansen Alvestad
Gørill Sylvi Hansen Alvestad

Medlem

Avbildet: June Elisabeth Brattfjord
June Elisabeth Brattfjord

Medlem

Avbildet: Marlene Angell Jakobsen
Marlene Angell Jakobsen

Medlem

Avbildet: Hege Therese Skogly
Hege Therese Skogly

Medlem

Avbildet: Rune Elven
Rune Elven

HTV KS kommune