Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ellen Irene Henriksen
Ellen Irene Henriksen

Leder

Avbildet: Sissel Irene Solem Kristoffersen
Sissel Irene Solem Kristoffersen

Nestleder

Avbildet: Gørill Hansen Alvestad
Gørill Hansen Alvestad

Medlem

Avbildet: May-Hilde Gamst
May-Hilde Gamst

Medlem

Avbildet: Marlene Angell Jakobsen
Marlene Angell Jakobsen

Medlem

Avbildet: Hege Therese Skogly
Hege Therese Skogly

Medlem


Avbildet: Nadeem Ul Haq Butt
Nadeem Ul Haq Butt

2. varamedlem

Avbildet: Grethe Sæther
Grethe Sæther

3. varamedlem


Avbildet: Gørill Hansen Alvestad
Gørill Hansen Alvestad

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Siv Ranveig Olsen Gamst
Siv Ranveig Olsen Gamst

HTV KS kommune