Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Frank Rune Johansen
Frank Rune Johansen

Leder

Avbildet: Lisa Marie Hansen
Lisa Marie Hansen

Nestleder

Avbildet: Lars Eirik Grotdal
Lars Eirik Grotdal

Medlem

Avbildet: Margareth Hansen
Margareth Hansen

Medlem

Avbildet: Hanne Medby
Hanne Medby

Medlem

Avbildet: Stine Nilsson Strandenæs
Stine Nilsson Strandenæs

Medlem


Avbildet: Eirin Halsebø Lie
Eirin Halsebø Lie

1. varamedlem

Avbildet: Ellen Kristin Riise
Ellen Kristin Riise

3. varamedlem


Avbildet: Torunn Jonassen
Torunn Jonassen

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

HTV, UiT Norges Arktiske Universitet