Kursstøtte for medlemmer

Vedlagt finner du retningslinjer for slik støtte. Fristen for å søke utvides til 15.november hlsten 2018, ellers er fristen for å søke 1.mai eller 1.november. Søknanden må inneholde finansieringsplan der utgifter må dokumenteres. Det må også fremgå om du har fått støtte fra andre hold.

Spørsmål om søknaden kan stilles til kontoret vårt i Harstad.

Publisert: Publisert: 29.10.2018