Årsmøtet i fylkeslaget

På Fylkesårsmøtet 13. - 15.mai deltok 11 delegater fra Utdanningsforbundet Harstad. Delegasjonen var fint sammensatt med erfarne tillitsvalgte og nye delegater. På mange måter gjorde delegasjonen seg bemerket på årsmøtet, ikke minst pga god forberedelse. Dette gjorde at stort sett alle var på talerstolen i løpet av møtet og fremførte gode poeng som ble vedtatt. 

Harstad leverte også flere resolusjoner som årsmøtet vedtok. Det mest imponerende var at helt ferske deltakere tok fatt i det de var opptatt av og fikk årsmøtets tilslutning til en resolusjon eller et satsningsområde for fylkeslaget i året fremover.

Fra Harstad ble Morten Rennemo gjenvalgt som styremedlem og som del av Landsmøtedelegasjonen fra Troms. Torunn Stene Jonassen ble også valgt inn på fast plass i fylkesstyret. Lars Erik Dahlberg Grotdal ble valgt inn som vara til fylkesstyret og som 1.vara til Landsmøtedelegasjonen. May Lill Kornbakk ble valgt inn i valgkomiteen.

Alle i delegasjonen var enig om at det hadde vært et lærerikt og konstruktivt fylkesårsmøte.

Publisert: Publisert: 15.05.2019