Møtepapirer til ekstraordinært årsmøte i Utdanningsforbundet Harstad

Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte finner du her. På årsmøtet er det bare to saker: Konstituering og valg. Valgkomiteen har funnet frem til en kandidat som stiller til vervet som lokallagsleder og vara HTV. Frank Rune Johansen arbeider i dag på Stangnes ungdomsskole der han har et hovedansvar for elever som bruker deler av skoletiden på alternative arenaer. Han innehar også funksjonen som rådgiver. Han har erfaring som lærer, avdelingsleder og rektor. Han er for tiden plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet på Stangnes skole.

Publisert: 21.07.2020