Årsmøte i Utdanningsforbundet Harstad

Med bakgrunn i koronakrisen blir lokalt årsmøte gjennomført digitalt. Dette gjøres ved en kombinasjon av Microsoft Teams og møteapplikasjonen GoPlenum. Dette krever at alle som skal delta på årsmøtet må melde seg på årsmøtet for å få tilgang til selve møtet med stemmerett. Påmelding må skje senest en uke før møtet. Sakslisten består kun av tre saker: Konstituering Valg Fullmakt til nytt styre

Sakslisten består kun av tre saker:

Konstituering

Valg
Det skal velges HTV, Nestleder, styre- og varemedlemmer, valgkomite og suplleringsvalg til delegasjonen til fylkesårsmøtet.

Fullmakt til nytt styre

De som melder seg på her på hjemmesiden, vil ca. en uke før årsmøtet få mer informasjon og en egen innkalling til møtet i Teams.

Tekniske hjelpemidler 

Møtene vil bli gjennomført ved hjelp av Teams og Go Plenum. Teams blir brukt til å dele bilde og lyd. GoPlenum er et møteverktøy som muliggjør anonyme valg med mere. For å kunne delta på årsmøtet må du ha en epostadresse. Møteinnkallingen vil bli sendt til påmeldte deltakere til oppgitte/registrerte e-postadresser. Det anbefales at det brukes en PC under årsmøtet der du både deltar på Teams og foretar skriftlige voteringer i Go Plenum. Nettbrett og smarttelefon er mulige enheter å bruke, men PC er mest brukervennlig. Du trenger ikke å ha Office 365 på PC’en for å kunne bli innkalt til Teamsmøte.  

For å laste ned GoPlenum vil alle meldte deltakere i god tid før årsmøtet få en SMS med innloggingsinformasjon og nedlastingsinformasjon. Alle sakspapirer til årsmøtet vil ligge i GoPlenum. Årsmøtet på GoPlenum vil åpnes noen dager før det aktuelle årsmøtet. Årsmøtedeltakere som har andre forslag enn de som framkommer i sakspapirene, oppfordres om å legge inn disse før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigentene, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet. 

Publisert: 29.04.2020