Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Karoline Seppola Brøndbo
Karoline Seppola Brøndbo

Leder

Avbildet: Nan Irene Nilsen
Nan Irene Nilsen

Nestleder

Avbildet: Odd Terje Henriksen
Odd Terje Henriksen

Medlem

Avbildet: Nina Holmgren
Nina Holmgren

Medlem

Avbildet: Elin Kiil
Elin Kiil

Medlem

Avbildet: Kirsti Samuelsen
Kirsti Samuelsen

Medlem

Avbildet: Lene Cathrine Wikdahl
Lene Cathrine Wikdahl

Medlem


Avbildet: Hilde Laursen Lunde
Hilde Laursen Lunde

1. varamedlem

Avbildet: Una Øien
Una Øien

2. varamedlem

Avbildet: Laura Kjølås
Laura Kjølås

3. varamedlem

Avbildet: Inger Albrigtsen
Inger Albrigtsen

4. varamedlem


Avbildet: Elin Kiil
Elin Kiil

HTV KS kommune

Avbildet: Nan Irene Nilsen
Nan Irene Nilsen

HTV KS kommune

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

HTV, UiT Norges Arktiske Universitet