Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Bente Mikkelsen
Bente Mikkelsen

Leder

Avbildet: Anne Hansen
Anne Hansen

1. nestleder

Avbildet: Per-Kristian Tangen Holstad
Per-Kristian Tangen Holstad

Medlem

Avbildet: Hildbjørg Midtbø Kalseth
Hildbjørg Midtbø Kalseth

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Ann-Johanne Berthelsen
Ann-Johanne Berthelsen

HTV KS kommune

Avbildet: Bente Mikkelsen
Bente Mikkelsen

HTV KS kommune