Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Bente Mikkelsen
Bente Mikkelsen

Leder

Avbildet: Anne Hansen
Anne Hansen

1. nestleder

Avbildet: Ann-Johanne Berthelsen
Ann-Johanne Berthelsen

Medlem

Avbildet: Bjørn-Erik Fagerlirøen
Bjørn-Erik Fagerlirøen

Medlem

Avbildet: Per-Kristian Tangen Holstad
Per-Kristian Tangen Holstad

Medlem

Avbildet: Marit Lisbeth Mørtsell
Marit Lisbeth Mørtsell

Medlem

Avbildet: Åsta Duveke Svendsen
Åsta Duveke Svendsen

Medlem


Avbildet: Hildbjørg Midtbø Kalseth
Hildbjørg Midtbø Kalseth

Kontaktperson pensjonistene