Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Bente Mariann Mikkelsen
Bente Mariann Mikkelsen

Leder

Avbildet: Anne Hansen
Anne Hansen

Nestleder

Avbildet: Per-Kristian Tangen Holstad
Per-Kristian Tangen Holstad

Medlem

Avbildet: Hildbjørg Midtbø Kalseth
Hildbjørg Midtbø Kalseth

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Ann-Johanne Margaret Berthelsen
Ann-Johanne Margaret Berthelsen

HTV KS kommune