Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hans Enge
Hans Enge

Leder

Avbildet: Monika Magnessen
Monika Magnessen

Nestleder

Avbildet: Vera Magnessen
Vera Magnessen

1. varamedlem

Avbildet: Steinar Aambø
Steinar Aambø

2. varamedlem

Avbildet: Barbro Grip
Barbro Grip

HTV KS kommune