Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jacob Knudsen
Jacob Knudsen

Leder

Avbildet: Monika Magnessen
Monika Magnessen

Nestleder

Avbildet: Steinar Aambø
Steinar Aambø

Medlem

Avbildet: Reidun Bertheussen
Reidun Bertheussen

Medlem

Avbildet: Hans Enge
Hans Enge

Medlem

Avbildet: Vera Magnessen
Vera Magnessen

Medlem


Avbildet: Vera Magnessen
Vera Magnessen

1. varamedlem

Avbildet: Hans Enge
Hans Enge

2. varamedlem

Avbildet: Steinar Aambø
Steinar Aambø

3. varamedlem


Avbildet: Gunn-Mari Fermann
Gunn-Mari Fermann

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Barbro Grip
Barbro Grip

HTV KS kommune