Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jan-Åge Rydningen
Jan-Åge Rydningen

Leder

Avbildet: Åshild  Chruickshank
Åshild Chruickshank

Medlem

Avbildet: Venke Heide
Venke Heide

Medlem

Avbildet: Anders Dahlberg-Kittelsaa
Anders Dahlberg-Kittelsaa

1. varamedlem

Avbildet: Astrid Østrem Skoglund
Astrid Østrem Skoglund

2. varamedlem

Avbildet: Tanja Skjervheim
Tanja Skjervheim

3. varamedlem

Avbildet: Nina Fyhrie Jamissen
Nina Fyhrie Jamissen

4. varamedlem

Avbildet: Venke Heide
Venke Heide

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Jan-Åge Rydningen
Jan-Åge Rydningen

HTV KS kommune