Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jan-Åge Rydningen
Jan-Åge Rydningen

Leder

Avbildet: Ellen Sæbbe
Ellen Sæbbe

Nestleder

Avbildet: Sverre Bergheim
Sverre Bergheim

Medlem

Avbildet: Åshild  Chruickshank
Åshild Chruickshank

Medlem

Avbildet: Venke Heide
Venke Heide

Medlem


Avbildet: Anders Kittelsaa
Anders Kittelsaa

1. varamedlem

Avbildet: Astrid Østrem Skoglund
Astrid Østrem Skoglund

2. varamedlem

Avbildet: Tone Sørensen
Tone Sørensen

3. varamedlem

Avbildet: Tanja Skjervheim
Tanja Skjervheim

4. varamedlem


Avbildet: Jan-Åge Rydningen
Jan-Åge Rydningen

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Jan-Åge Rydningen
Jan-Åge Rydningen

HTV KS kommune