Rikslønnsnemda starter 16.november 2021.

I dag torsdag 16.september starter rikslønnsnemnda sin prosess.

Etter at streiken i vår gikk til tvungen lønnsnemnd har det vært stillstand ift lønnsoppgjøret.

I dag starter rikslønnsnemnda sitt arbeid med å bestemme hva lønnsoppgjøret vil bringe til lærerne.

Følg med i nyhetbildet fremover, det vil nok bli annonsert når et endelig utfall er på plass.

Publisert: 15.09.2021