Årsmøte i UDF Berlevåg

Publisert: Publisert: 16.03.2017

Det vil være ordinære årsmøtesaker til behandling.

Hvis medlemmer eller klubber ønsker å melde inn saker, vil lokallagsstyret vurdere disse etter innsending. Innmelding av saker kan sendes til post@berlevag.utdanningsforbundet.no