Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Isabelle Hansen Wesmajervi
Isabelle Hansen Wesmajervi

Leder

Avbildet: Harald Kyrre Wahl
Harald Kyrre Wahl

Nestleder

Avbildet: Synnove Brunstrom
Synnove Brunstrom

Medlem

Avbildet: Jorunn-Elise Vevik Økland
Jorunn-Elise Vevik Økland

Medlem


Avbildet: Kjell Kålheim
Kjell Kålheim

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Atle Larsen
Atle Larsen

HTV KS kommune