Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jorunn-Elise Vevik Økland
Jorunn-Elise Vevik Økland

Leder

Avbildet: Anders Småsund
Anders Småsund

Nestleder

Avbildet: Linda Malin Eriksen
Linda Malin Eriksen

Medlem

Avbildet: Andrine Mikaela Kristiansen
Andrine Mikaela Kristiansen

Medlem

Avbildet: Atle Larsen
Atle Larsen

Medlem

Avbildet: Tonje Lissi Rimmen
Tonje Lissi Rimmen

Medlem

Avbildet: Pål Pedersen
Pål Pedersen

1. varamedlem

Avbildet: Viggo Holger Larsen
Viggo Holger Larsen

3. varamedlem

Avbildet: Anders Småsund
Anders Småsund

HTV KS kommune