Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Merete Bones Nyhus
Merete Bones Nyhus

Leder

Avbildet: Kristine Seppola Brandvoll
Kristine Seppola Brandvoll

Medlem

Avbildet: Tonje Holkestad
Tonje Holkestad

Medlem

Avbildet: Camilla Kristensen
Camilla Kristensen

Medlem

Avbildet: Barbro Kroken
Barbro Kroken

Medlem

Avbildet: Wenche Samuelsen
Wenche Samuelsen

Medlem

Avbildet: Eva Merete Bjørkli
Eva Merete Bjørkli

HTV KS kommune