Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Margrethe Tatjana Biribakken Strand
Margrethe Tatjana Biribakken Strand

Leder

Avbildet: Marius Wittwer Norbye
Marius Wittwer Norbye

Nestleder

Avbildet: Kent Are Amundsen
Kent Are Amundsen

Medlem

Avbildet: Heidi Elisabeth Beck
Heidi Elisabeth Beck

Medlem

Avbildet: Soraya Gout
Soraya Gout

Medlem

Avbildet: Wenche Guldberg
Wenche Guldberg

Medlem

Avbildet: Siv Merete Krogh
Siv Merete Krogh

Medlem

Avbildet: Friederike Ingeborg Voss
Friederike Ingeborg Voss

Medlem

Avbildet: Terese Lian Nordnes
Terese Lian Nordnes

1. varamedlem

Avbildet: Sigrid Kristin Kanstad
Sigrid Kristin Kanstad

2. varamedlem

Avbildet: Stine-Lise Stenvoll
Stine-Lise Stenvoll

3. varamedlem

Avbildet: Rita Synnøve Fredheim
Rita Synnøve Fredheim

HTV KS kommune