Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Margrethe Tatjana Biribakken Strand
Margrethe Tatjana Biribakken Strand

Leder

Avbildet: Rita Synnøve Fredheim
Rita Synnøve Fredheim

Nestleder

Avbildet: Geir Tansø
Geir Tansø

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten