Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anette Berger
Anette Berger

Leder

Avbildet: Tom Henry Elvedal-Johansen
Tom Henry Elvedal-Johansen

Nestleder

Avbildet: Katrine Berg
Katrine Berg

Medlem

Avbildet: Ingrid Moe Frøystad
Ingrid Moe Frøystad

Medlem

Avbildet: Thomas Søvik Johnsen
Thomas Søvik Johnsen

Medlem

Avbildet: Lene Kristensen
Lene Kristensen

Medlem

Avbildet: Hege Swan Løvlund
Hege Swan Løvlund

Medlem

Avbildet: Lena Victoria Sønvisen
Lena Victoria Sønvisen

Medlem


Avbildet: Janne Håkegård
Janne Håkegård

1. varamedlem

Avbildet: Jon Vidar Bull
Jon Vidar Bull

2. varamedlem

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

3. varamedlem


Avbildet: Randi Holum
Randi Holum

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Tom Henry Elvedal-Johansen
Tom Henry Elvedal-Johansen

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped