Nyheter fra lokallaget om aktiviteter, kurs og møter - nummer 5/2021

Vedlagt ligger første nyhetsbrev etter sommeren. Det har vært mye aktivitet i lokallaget, vi har markert medlem nr.1000, vært på vervebesøk og med gave til nye medlemmer. Pensjonistene har vært på tur til Storekorsnes. Lokallaget har arrangert flere kurs og medlemsmøter og i tillegg jobbes det med lokaleforhandlinger.

Publisert: 16.09.2021