1000 medlemmer

Utdanningsforbundet Alta har nå over 1000 medlemmer!

Utdanningsforbundet Alta har nå over 1000 medlemmer. Vi organiserer pedagogisk personale innenfor mange ulike tjenesteområder. Hovedandelen av våre medlemmer jobber i skoler (grunnskole, videregående og universitet) og barnehager, (private og kommunale) men vi har også medlemmer i kirken, Statped, PPT, barneavlastning, tiltaksteam og innenfor helseområdet. 

Det viktigste for Utdanningsforbundet er å ivareta våre medlemmer på en god måte, og samtidig være en stemme for profesjonen. Med en økt medlemsmasse vil vår gjennomslagskraft være større. 

SAMMEN ER VI STERKE!

Publisert: 15.09.2021