Tillitsvalgtopplæringen TV1 - Alta 2022

Grunnopplæringen for nye arbeidsplasstillitsvalgte legger stor vekt på handlingskompetanse og praktisk utøvelse.

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 29. sep. kl. 09:00 - 15:00

Bulhuset

9513 ALTA

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

23.09.2022

Praktisk ansvarlig

Tom Henry Elvedal-Johansen
E-post: leder.alta@utdanningsforbundet.no
Telefon: +4791395595

Faglig ansvarlig

Kirsti Hansen
E-post: kirsti.hansen2@alta.kommune.no
Telefon: +4790115487

Opplæringen er bygget opp med flere kurs i en trinnstruktur. To av kursene - TV1 og TV4 - er felles for alle tariffområder.

Alle kursene skal gjennomgås det første året som tillitsvalgt.

Vedlagt ligger innkallingen som brukes for å søke permisjon med lønn for å delta.

Det serveres lunsj. Gi tilbakemelding om eventuelle allergier.