Arctic Wilderness Lodge Sorrisniva for pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet Alta

Pensjonistutvalget inviterer medlemmer til Arctic Wilderness Lodge. Det blir orientering og mulighet for bespisning.

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 28. okt. kl. 12:00 - 14:00
Påmeldingsfrist

20.10.2021

Praktisk ansvarlig

Anette Berger
E-post: leder.alta@utdanningsforbundet.no
Telefon: +4793287382

Faglig ansvarlig

Anette Berger
E-post: leder.alta@utdanningsforbundet.no
Telefon: +4793287382

Pensjonistutvalget inviterer medlemmer til Arctic Wilderness Lodge. Det blir orientering og mulighet for bespisning.

Utdanningsforbundets pensjonistutvalg ønsker dere hjertelig velkommen til den nye Arctic Wilderness Lodge i Sorrisniva. Det blir mulighet for kjøp av kaffe & kake og/eller lunsj.

Kaffe 35 kr, kake 55 kr, lunsj (bidos eller fiskesuppe) og dessert for 320 kr.

Tor Kjetil Wisløff kommer innom og forteller om Sorrisnivas historie og den satsningen som er gjort med Arctic Wilderness Lodge.

Vi kjører fra parkeringsplassen ved BUL-huset kl 11.30, slik at de som vil kan kjøre sammen.

Hver og en betaler for seg.

Påmelding innen 20.oktober. Gi tilbakemelding på om du ønsker kaffe/kake og/eller type lunsj

Leder.alta@utdanningsforbundet.no / Tlf: 93287382