Tillitsvalgtopplæringen TV4 B - alle tariffområder

Her finner du innkallingen og kursguiden til TV4 B 2023 for nye tillitsvalgte innenfor alle tariffområder.

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 13. april kl. 08:30 - 15:45

Scandic Grand Hotel Tromsø

Storgata 44, 9008 TROMSØ

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

23.03.2023

 TV4 er hovedvekten lagt på læring gjennom erfaringsdeling. For TV4 gjelder følgende mål:

Deltakerne skal lære gjennom å dele erfaringer om utfordringer de har møtt som arbeidsplasstillitsvalgte knyttet til medbestemmelse, profesjon og klubbarbeid.Deltakerne skal få innsikt i hvordan de kan jobbe strategisk i klubben og bruke en årsplan.I tillegg tar kurset opp hvordan internasjonale utviklingstrekk påvirker nasjonal og lokal politikk.

Merk at det er satt opp to identiske kurs og det er begrenset antall plasser på hvert kurs (først til mølla-prinsippet gjelder).Du kan bare melde deg på ett av disse:

TV4 A: 30.mars - fysisk i TromsøTV4 B: 13.april - fysisk i Tromsø