Tillitsvalgtopplæringen TV2 barnehage 2023 - Digitalt

Velkommen til digitalt TV2-kurs for nye tillitsvalgte i barnehagen. Her finner du innkallingen og kursguiden samt forberedelse til kurset.

Påmeldingsfristen til dette kurset har utløpt

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 07. feb. kl. 09:00 - onsdag 08. feb. kl. 15:30

Digitalt kurs via Zoom

Digitalt kurs via Zoom, 9008 TROMSØ

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

22.01.2023

Praktisk ansvarlig

Cathrine Albrigtsen
E-post: catalb@udf.no
Telefon: 92421679

Faglig ansvarlig

Hege Riise
E-post: hege.riise@udf.no
Telefon: +4799695494

I TV2-KS begynner fordypningen i kjernetemaene i grunnopplæringen, men hele veien med et praktisk fokus på utfordringer arbeidsplasstillitsvalgte kan møte.

Som tillitsvalgt er du forpliktet til å gjennomføre tillitsvalgtopplæringen.

Målene for hvert kurs er delt opp etter de fem kjernetemaene som går gjennom hele grunnopplæringen.

For TV2 er det følgende mål:

Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet

- Vite mer hvordan godt klubbarbeid drives

Hovedavtalen, medbestemmelse

- Er trygg på arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i medbestemmelse og partssamarbeid

Lønns- og arbeidsvilkår

- Kjenner hovedtrekkene i Utdanningsforbundets politikk for lønns -og arbeidsvilkår

- Er bevisst på mulighetene til å påvirke innenfor rammene av lover, avtaler og Utdanningsforbundets politikk

Profesjonsbevissthet

- Forstår verdien av å bruke profesjonsperspektivet i arbeidet som arbeidsplass-tillitsvalgt i klubben og overfor arbeidsgiver

Kommunikasjonsferdigheter

- Har innsikt i Utdanningsforbundets kommunikasjonsplattform og hvordan de kommuniserer godt med medlemmer og ledere

- Har et bevisst forhold til kontakt med media og bruk av sosiale medier