Tillitsvalgtes påvirkning på lokalt budsjettarbeid

Det innkalles herved til digitalt kurs i tillitsvalgtes påvirkning på lokalt budsjettarbeid.

Påmeldingsfristen til dette kurset har utløpt

Om kurset

Hvor og når?
mandag 05. juni kl. 09:00 - 11:00

Digitalt via Teams

Påmeldingsfrist

21.05.2023

Innkalling til digitalt kurs i Tillitsvalgtes påvirkning på lokalt budsjettarbeid (modul 2) 5.juni kl. 09.00 -11.00.
Dette er modul 2, men du trenger ikke å ha gjennomført modul 1 for å delta.
Kurset vil omhandle:
- Relevante databaser for statistikk: Hvor finner jeg tallene, hvordan bruker jeg disse og hva sier regelverket?- Ulike normer for ressurssikring- Sammenligning av tall og kobling til kvalitets-begrepet

Målgruppen er lokallagsledere og hovedtillitsvalgte, men andre interesserte fra lokallagsstyret kan også delta.