Tillitsvalgtopplæringen TV2 barnehage 2022 - Tromsø

Velkommen til høstens TV2-kurs for nye tillitsvalgte i barnehagen. Her finner du innkallingen og kursguiden samt forberedelse til kurset.

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
onsdag 07. des. kl. 11:00 - torsdag 08. des. kl. 15:30

Thon Hotel Polar

Grønnegata 45, 9008 TROMSØ

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

17.11.2022

I TV2-KS begynner fordypningen i kjernetemaene i grunnopplæringen, men hele veien med et praktisk fokus på utfordringer arbeidsplasstillitsvalgte kan møte.

Som tillitsvalgt er du forpliktet til å gjennomføre tillitsvalgtopplæringen.

Målene for hvert kurs er delt opp etter de fem kjernetemaene som går gjennom hele grunnopplæringen.

For TV2 er det følgende mål:

Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet

- Vite mer hvordan godt klubbarbeid drives

Hovedavtalen, medbestemmelse

- Er trygg på arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i medbestemmelse og partssamarbeid

Lønns- og arbeidsvilkår

- Kjenner hovedtrekkene i Utdanningsforbundets politikk for lønns -og arbeidsvilkår

- Er bevisst på mulighetene til å påvirke innenfor rammene av lover, avtaler og Utdanningsforbundets politikk

Profesjonsbevissthet

- Forstår verdien av å bruke profesjonsperspektivet i arbeidet som arbeidsplass-tillitsvalgt i klubben og overfor arbeidsgiver

Kommunikasjonsferdigheter

- Har innsikt i Utdanningsforbundets kommunikasjonsplattform og hvordan de kommuniserer godt med medlemmer og ledere

- Har et bevisst forhold til kontakt med media og bruk av sosiale medier